Wat is een werkgever?

De werkgever biedt werk aan de werknemer. Een werkgever is niet per se een natuurlijke persoon, maar is vaak een bedrijf, organisatie of overheid. De werkgever heeft net zoals de werknemer bepaalde rechten en plichten. Deze worden omschreven in de arbeidswetgeving en de arbeidsovereenkomst.