Wat is recruitment?

Recruitment is een begrip dat omvat het werven, screenen en selecteren van geschikte kandidaten voor vacatures van een organisatie. Kortom het vinden van een nieuwe werknemer.