Wat is parttime?

Parttime, ofwel deeltijds, betekent dat er minder wordt gewerkt dat 36 uur in de week. In Nederland wordt iemand pas als werkend beschouwd wanneer die minimaal 12 uur per week werkt. Een parttimer werkt dus minimaal 12 en maximaal 35 uur. Voordelen van parttime werknemers is dat ze wat gemakkelijker vervangen kunnen worden. Maar anderzijds hebben ze als nadeel dat dit gepaard gaat met hogere vaste kosten per werknemer en meer personeelsadministratie.  Parttimers worden vaak uitgedrukt met voltijdsequivalent. Dat houdt in dat iemand die 20 uur werkt wordt gezien als 0,5 fte omdat deze de helft werkt van een fulltime werknemer.