Wat is nettoloon?

Het nettoloon is het salaris dat een werknemer daadwerkelijk op de rekening ontvangt. Het nettoloon is wat overblijft nadat de belastingen en sociale premies zijn ingehouden van het brutoloon. In Nederland is het gebruikelijk dat de werkgever en werknemer het brutoloon afspreken in plaats van een nettoloon.