Wat is brutoloon?

Brutoloon is het loon dat een werknemer verdient zonder dat de belasting en sociale premies zijn ingehouden. Nadat deze belastingen en premies zijn ingehouden blijft het nettoloon over.

Van het brutoloon wordt het volgende ingehouden:

  • Sociale premies, echter alleen in belastingschijf 1 en 2. Dit zijn premies voor de volksverzekeringen. Denk hierbij aan de AOW, ANW en WLZ.
  • Loonbelasting
  • In schijf 3 en 4 betaalt een werknemer alleen een belasting over het loon.

Er zijn een aantal factoren die niet worden meegenomen in het brutosalaris. Namelijk:

  • Reistoeslag
  • Winst- en eindejaarsuitkeringen
  • Vakantiegeld